Оголошення про відбір аудитора

Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Каштан» (місцезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37, Код ЄДРПОУ 32071894) оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2019 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ Страхова компанія «Каштан» за 2019 рік.
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також визначеним нижче критеріям відбору.

Умови та порядок проведення конкурсу

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • суб’єкт аудиторської діяльності включений до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»
 • у суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та такий суб’єкт аудиторської діяльності не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Страховій компанії
 • суб’єкт аудиторської діяльності пройшов перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України
 •  за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів
 •  загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, становить не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності
 • суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір (мінімальний розмір страхової суми за договором страхування – 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту без урахування ПДВ протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень) страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента)
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності)
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика)

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше)
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Дата початку проведення конкурсу –  10 лютого 2020 року.
Строк подачі документів – до 13 лютого 2020 року включно.
Строк підведення підсумків конкурсу – 14 лютого 2020 року.

Подати пропозицію можна за адресою: 01021,  м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37 та/або на електронну пошту stanislavs@sk-kashtan.kiev.ua
Контактні особи: Соколова Ганна Валеріївна, тел. (044) 249-98-63

Дані щодо діяльності та фінансового стану розміщені у загальному доступі на веб-сайті: http://www.sk-kashtan.com.ua/               
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі «Звітність». Додаткова інформація про діяльність   ПрАТ Страхова компанія «Каштан» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті Наглядовою радою ПрАТ СК «Каштан», на яку покладені функції аудиторського комітету.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в строк не пізніше 18 лютого 2020 року.

Додаткові умови:

Рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких факторів: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.

 

Голова Наглядової ради     
Мотрук Д.Я.

Related posts