Ліцензії

Ліцензії на здійснення страхової діяльності видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг з обов'язкових видів страхування

№з/п Серія та номер Назва діяльності Переглянути Строк дії ліцензії

1

АВ №546936 страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі, або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; 546936.pdf з 26.02.2009 року безстроковий

2

АВ №546937 страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; 546937.pdf з 05.09.2006 року безстроковий

3

АВ №546939 страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; 546939.pdf з 05.09.2006 року безстроковий

4

АВ №546940 страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; 546940.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

5

АВ №546941 особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 546941.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

6

АВ №546942 особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); 546942.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

7

АЕ № 190495 Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 190495.pdf з 19.12.2012 року безстроковий

8

АЕ №190496 Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 190496.pdf з 19.12.2012 року безстроковий

Ліцензії на здійснення страхової діяльності видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг з добровільних видів страхування

№з/п Серія та номер Назва діяльності Переглянути Строк дії ліцензії

1

АВ №546943 страхування залізничного транспорту. 546943.pdf з 22.05.2008 року безстроковий

2

АВ №546944 страхування медичних витрат; 546944.pdf з 21.12.2006 року безстроковий

3

АВ №546945 страхування здоров’я на випадок хвороби; 546945.pdf з 21.12.2006 року безстроковий

4

АВ №546946 страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 546946.pdf з 21.12.2006 року безстроковий

5

АВ №546947 страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника]; 546947.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

6

АВ №546948 страхування фінансових ризиків; 546948.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

7

АВ №546949 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 546949.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

8

АВ №546950 страхування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); 546950.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

9

АВ №546951 страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 546951.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

10

АВ №546952 страхування наземного транспорту (крім залізничного); 546952.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

11

АВ №546953 страхування від нещасних випадків; 546953.pdf з 02.09.2005 року безстроковий

12

АВ №546954 страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] 546954.pdf з 02.09.2005 року безстроковий